"15 Minutes of Fame"

Als initiatiefneemster van Jackson Source (sinds 2006) en daarvoor als woordvoerder van de Official Dutch Jackson Fanclub (periode 2004-2006) ben ik door regionale en nationale pers, radio stations en TV shows benaderd voor interviews over onderwerpen omtrent Michael Jackson en de Jacksons. Op deze pagina's staan overzichten van de interviews die ik heb gedaan.